— ABOUT ACADEMY —

ด้วยรากฐานประสบการณ์กว่า 20 ปีของ MOGA ในฐานะผู้นําด้านธุรกิจ Hair Salon ของเมืองไทย ก้าวย่างความสําเร็จของ MOGA นั้น เกิดจากการขับเคลื่อนของบุคลากรภายในองค์กรเป็นสําคัญ MOGA ตระหนักดีว่ามาตรฐานการบริการของร้านทำผมนั้น วัดได้จากความรู้และทักษะของช่าง ดังนั้นการศึกษาผ่านหลักสูตรคุณภาพจึงเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างบุคลากรช่างทำผมที่มีศักยภาพ
MOGA ACADEMY ถือกำเนิดขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า “การเป็นช่างทำผมที่ดีได้ต้องเริ่มจากพื้นฐานและการเรียนรู้ที่ถูกต้อง”

— DIRECTOR SPEECH —

รูปลักษณ์ภายนอกเป็นปัจจัยแรกที่จะสร้างความประทับใจและทัศนคติที่ดีต่อผู้พบเห็นทรงผมนับเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักที่เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับมนุษย์เราดังนั้นการดูแลรักษาทรงผมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันเฉกเช่นประสบการณ์ที่พบขณะศึกษาวิชาชีพช่างทําผมที่ประเทศอังกฤษ“ลูกค้าชายคนหนึ่งได้เข้ามาที่โรงเรียนและบอกเล่าความล้มเหลวเรื่องการสัมภาษณ์งานครั้งแล้วครั้งเล่าของเขา เขาคิดว่าผมที่ยาวไม่เป็นระเบียบของเขาแสดงถึงภาพลักษณ์ที่ไม่เป็นมืออาชีพเนื่องจากเขามีเงินไม่เพียงพอสําหรับการเข้าร้านตัดผมทั่วไป เขาจึงตัดสินใจมาที่โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนตัดผมให้ สองสัปดาห์ให้หลังเขากลับมาอีกครั้งเพื่อขอบคุณและแสดงความซาบซึ้งใจเพราะเขาสามารถได้งานใหม่หลังจากตัดผมกับเรา เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เราคิดว่า อาชีพช่างทําผมไม่เพียงแต่ตอบสนองลูกค้าทางด้านรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น แต่อาจสร้างปาฏิหาริย์เปลี่ยนชีวิตคนได้อีกด้วย ความประทับใจนี้เองที่ก่อให้เกิดความรักในสายอาชีพนี้ แต่แค่ความรักและความชอบในการทำผมเพียงลำพังไม่อาจนำพาเราไปสู่ความสำเร็จในอาชีพนี้ได้ จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างหลักสูตรของ MOGA ACADEMY เพราะเชื่อว่าการมอบความสุขผ่านความงามให้ลูกค้าจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากช่างทำผมปราศจากทักษะและความรู้ที่ได้มาตรฐาน”
ด้วยเหตุนี้ MOGA ACADEMY จึงคิดค้นหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่มุ่งมั่นอยากเป็นช่างทำผมโดยนำเสนอหลักสูตร 24 Week Diploma ที่ประกอบไปด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติช่างทำผมมือใหม่สามารถนำทักษะที่เรียนไปใช้ประกอบการทำงานได้ทันทีพัฒนาศักยภาพได้อย่างรวดเร็วและสร้างความสุขให้ลูกค้าผ่านพื้นฐานความรู้ที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

— THE EDUCATORS —

Lalida Mangkornkanok

Academy Director

 • ผู้บริหาร MOGA และนักปฏิบัติ ผู้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหารธุรกิจด้วยประสบการณ์จากสถาบันการเงินต่างชาติ
 • ผ่านการศึกษาทางด้านช่างทําผมจากสถาบันชั้นนํา Vidal Sassoon Academy, London, UK
 • วิสัยทัศน์ด้านเทรนด์ผมที่สั่งสมมาจากการร่วมงานกับแบรนด์ผมชั้นนําระหว่างประเทศมากมาย

Masahiro Okunomiya

Creative Directior

 • อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ผ่านประสบการณ์การสอนวิชาชีพช่างทำผมทั้งในและต่างประเทศ
 • ประสบการณ์ด้านการทําผมกว่า 28 ปี ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและไทย
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารร้าน MOGA 16 ปี

Dai Uematsu

Creative Directior

 • อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ผ่านประสบการณ์การสอนวิชาชีพช่างทำผมทั้งในและต่างประเทศ
 • ประสบการณ์ด้านการทําผมกว่า 21 ปี ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและไทย
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารร้าน MOGA 13 ปี

Duangdao Saiari

Senior Instructor

 • ประสบการณ์ด้านการทําผมกว่า 25 ปี
 • ผ่านการอบรมด้านวิชาชีพช่างทำผมจากสถาบันนานาชาติ
 • วิสัยทัศน์ด้านเทรนด์ผมที่สั่งสมผ่านการอบรมในส่วนภูมิภาคเอเชียอย่างต่อเนื่อง

Rachadaporn Wailom

Senior Instructor

 • ประสบการณ์ด้านการทําผมกว่า 25 ปี และมีความชํานาญทางด้านเทคนิคเคมีทําผม
 • ผ่านการอบรมด้านวิชาชีพช่างทำผมจากประเทศญี่ปุ่น
 • ประสบการณ์การประกวด Wella Trend Vision Award และร่วมงานกับสื่อนิตยสารชั้นนํา

—— COURSES ——

24 Week Diploma : 95,000 บาท
หลักสูตรผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • จํานวนนักศึกษาต่อชั้นเรียนไม่เกิน 10 คน คณาจารย์จึงสามารถให้ความรู้ได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง
 • รายวิชาปฏิบัติเป็นการทํางานระหว่างนักศึกษาและนายแบบ นางแบบ เพื่อสร้างประสบการณ์จริง
 • เป็นส่วนหนึ่งของทีม MOGA ด้วยการเข้าร่วมฝึกงานกับองค์กรทันทีที่เริ่มเรียน*
 • เมื่อจบหลักสูตร นักศึกษาจะได้เข้าร่วม short course กับสถาบัน Vidal Sassoon Academy
 • โอกาสในการถูกคัดเลือกเข้าเป็นช่างทําผมที่ MOGA
* การฝึกงานจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ ทางโรงเรียนจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในสัปดาห์นั้นๆ
BEGINNER WASH – BLOW DRY AND FINISH : 8,000 บาท
หลักสูตรระยะสั้น สำหรับการสระไดร์และจัดแต่งทรงผม
  • หลักสูตรประกอบด้วยความรู้พื้นฐานและเทคนิคแบบนานาชาติ
  • การสอนใช้ความรู้ทางทฤษฎี เพื่อประยุกต์เป็นขั้นตอนที่ถูกต้องและเหมาะสม
  • จำนวนนักศึกษาต่อชั้นเรียนไม่เกิน 10 คน เพื่อการเรียนการสอนที่ครอบคลุมและถั่วถึง
  • เริ่มต้นจากพื้นฐานเพื่อให้นึกศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดแต่งทรงผมเบื้องต้นและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่สอดคล้องเหมาะสมแต่ละบุคคล
  • ใบรับรองจาก MOGA ACADEMY
BEGINNER CUTTING : 15,000 บาท
หลักสูตรระยะสั้น สำหรับการตัดผม
  • หลักสูตรประกอบด้วยความรู้พื้นฐานและเทคนิคแบบนานาชาติ
  • การสอนใช้ความรู้ทางทฤษฎี เพื่อประยุกต์เป็นขั้นตอนที่ถูกต้องและเหมาะสม
  • จำนวนนักศึกษาต่อชั้นเรียนไม่เกิน 10 คน เพื่อการเรียนการสอนที่ครอบคลุมและถั่วถึง
  • นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการตัดผมและการออกแบบทรงผม
  • ใบรับรองจาก MOGA ACADEMY
WORKSHOP : 1,500 บาท
เปิดโอกาศการเรียนรู้วิธีการทำงานและเทคนิคแบบ MOGA และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตัดผม
 • หลักสูตรประกอบด้วยการทำงานจริงและประเมินผล เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องให้ถูกต้องและเหมาะสม

— CONTACT US —

MOGA ACADEMY

 • ชั้น 14 Zen World
 • 02-646-1972
 • mogaacademy@moga.co.th