1. เมื่อท่านต้องการสั่งซื้อสินค้า ให้ไปที่แถบเมนู Online Store แล้วคลิกเลือก Brands หรือ Product Features เพื่อเลือกสินค้าที่ท่านต้องการ


2. คลิกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ จะมีหน้าต่างสินค้าแสดงขึ้นมา กดที่ปุ่ม Add to Cart


3. จากนั้นจะมีหน้าต่าง Cart ปรากฎขึ้นมา เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการ สามารถกดยุบหน้าต่างแล้วเลือกสินค้าอื่นเพิ่มเติมได้ เมื่อท่านแก้ไขรายการสินค้าเรียบร้อยแล้ว กดที่ปุ่ม CHECKOUT


4. กรอกรายละเอียดข้อมูล อีเมล์ ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ให้ครบถ้วน กดที่ปุ่ม Continue to shipping method


5. ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย กดที่ปุ่ม Continue to payment method (หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถกด Return to customer information เพื่อแก้ไขข้อมูลได้)


6. วิธีการจ่ายเงิน Payment & Delivery จะปรากฎขึ้นมา กดที่ปุ่ม Complete order


7. การสั่งซื้อของท่านเสร็จสมบูรณ์


8. หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้แล้ว ระบบจะส่งอีเมล์รายละเอียดการสั่งซื้อของท่าน


 

moga.onlinestore@gmail.com